Livsarvinger vil si barna til arvelateren. Dette gjelder også adopterte barn. Hvis en livsarving dør, vil arven gå videre til denne personens andre barn. Livsarvingene skiller seg fra andre arvinger ved at de har krav på såkalt pliktdelsarv. Regelen om at enkelte av...